Home

IVENTURE Civiel Advies

Brug
Eind 20e eeuw heeft een grote kentering plaats gevonden in de Nederlandse bouwwereld. Opdrachtgevers kregen behoefte aan doelgerichte, zorgzame ingenieurs die vooral eerst luisterden en de echte behoefte analyseerden. Zij wilden samenwerken met een gelijkwaardige en dienstbare partner, die met zijn technisch kennis en vernuft het probleem oploste.

De starre en eigenwijze Nederlandse civiel ingenieur heeft daardoor zijn perspectief op de bebouwde omgeving drastisch moeten herzien. De ingenieur van vandaag is een multifunctionele sociale projectmanager die de belangen van allen in de projectomgeving behartigt.

Bij IVENTURE Civiel Advies vindt u die moderne civiel ingenieur. Mijn persoonlijkheid vormt de basis van mijn onderneming. Het is sterk verbonden aan mijn vermogen tot relativering & zelfreflectie als ook aan het gevoel voor humor en zelfspot.

ICA is een serieuze en oprechte partner voor iedereen die de samenwerking aan gaat. Langdurige en evenwichtige relaties ontstaan als de professionele en persoonlijke integriteit tussen partijen gewaarborgd is. De basis voor elke opdracht is dan ook gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen. Continuering van samenwerking is gewaarborgd als wij in alle openheid eerlijk zijn en integer handelen.

Bas Jansen, oprichter en eigenaar IVENTURE civiel advies

Bas Jansen, oprichter en eigenaar IVENTURE civiel advies

De grote kracht van ICA is de open dialoog waarin ik alle belanghebbenden de ruimte geef om idee├źn en gedachten te spuien. Door denkkracht van velen te bundelen komt samenwerking pas echt tot zijn recht. De meerwaarde van ICA zit in mijn persoonlijke kracht die leidt tot langdurige werkrelaties en vriendschappen.

Het onderscheidend vermogen van ICA is een integere klantgerichtheid en de effectiviteit van mijn persoonlijke inzet. Door te zoeken naar de juiste verhoudingen tussen kwaliteit en kosten voor de opdracht, zal de investering voor beide partijen een positief resultaat opleveren. De meerwaarde van ICA is dat je betaalt naar de kwalitatieve waarde van het eindresultaat.