Civiele techniek

Civiele techniek

Afzetting bos
Het vakgebied wordt al jarenlang gedomineerd door een traditionele aanpak van projecten, geënt op het uitgangspunt van de techniek. De civiele sector is master geworden in deze traditionele manier van werken en veel civiel techneuten gedijen daar goed in. Ook (gemeentelijke) overheden zijn nog traditioneel ingesteld en staan maar mondjes maat open voor veranderingen. Zij zijn erg afwachtend en argwanend op gebied van de geïntegreerde contractvorming. Waarom veranderen als het goed werkt!

Traditioneel

IVENTURE Civiel Advies heeft de beschikking over specifieke kennis van traditionele civiele techniek in de stedelijke en regionale infra.
Ik heb dit opgedaan bij twee toonaangevende, tot Royal Haskoning / DHV gefuseerd, Nederlandse Ingenieursbureaus.

De civiel Ingenieur van ICA wordt traditioneel ingezet als:
• projectleider,
• directievoerder,
• adviseur[

De oude conservatieve garde verlaat echter in rap tempo het vakgebied (vergrijzing) en door gebrek aan opvolging (vergroening) veranderen de overheden steeds meer naar regie-voerende organisaties. Meebewegen en (door)ontwikkelen is het credo voor de moderne civiel Ingenieur. Ik ben meegegaan in de vernieuwingen die nu in de civiele sector plaats vinden. En daarbij ben ik niet bang geweest om mijn hoofd boven het maaiveld uit te steken.

Mijn afstudeeronderzoek heeft aangetoond dat een geïntegreerde contractvorm, met (langjarige) beheercomponent, zich uitstekend leent om ondersteunend te zijn aan de nieuwe vormen van regievoering door organisaties en geschikt om civiel technische projecten vorm te geven en te realiseren.

Geïntegreerd

IVENTURE Civiel Advies heeft de beschikking over specifieke kennis van geïntegreerde contractvormen en kwalitatieve aanbestedingsvormen.
Ik heb dit opgedaan bij de gemeentelijke overheid.

De civiel ingenieur van ICA wordt geïntegreerd ingezet als:
• projectmanager
• contractmanager
• omgevingsmanager
• technisch adviseur
• contractschrijver (vraagspecificatie)