EMVI – Plan van Aanpak

EMVI | Plan van Aanpak

Straatbeeld

De overheid stimuleert het aanbesteden van Werken volgens de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit houdt in dat naast de inschrijfprijs ook de kwaliteit meegewogen wordt. Veelal in de vorm van een plan van aanpak waarin de kwaliteitscriteria omschreven worden.

EMVI for MKB

IVENTURE Civiel Advies ondersteunt civiele MKB bedrijven in het schrijven van plannen van aanpak bij EMVI aanbestedingen. Ik heb veel ervaring met aanbestedingen bij de gemeentelijke overheid. Met het pionieren naar EMVI in aanbestedingen ben ik begonnen in 2009. De afgelopen jaren zijn vele (onderhandse) aanbestedingen met EMVI door mij voorbereid en begeleid.

Als inschrijvende partij op civieltechnische Werken is de samenhang tussen de hoogste kwaliteit en laagste prijs het relatieve streven voor de aanbieding. Relatief, omdat de voorziene kwaliteit beoordeeld wordt door medewerkers of adviseurs van de Opdrachtgever. Wat de inschrijver als meerwaarde ziet en opneemt in het plan van aanpak is niet automatisch ook de kwaliteitswaarde waar een hoge beoordeling voor wordt gegeven. Ook de toegepaste rekenmethodiek van kwaliteitsbeoordeling veroorzaakt grote fictieve verschillen. Ik weet hoe weerbarstig de vorming van een beoordeling kan verlopen. Als MKB aannemer is dat soms om moedeloos van te worden.

Om plannen met waarde te schrijven is het van belang om te snappen hoe het ‘werkt’ binnen een gemeentelijke organisatie. De belangen van de burger, de politiek en de ambtelijke (aanbestedende) dienst spelen daarin een belangrijke rol. Ik begrijp en onderken deze belangen als geen ander. De burger wil geen ‘overlast’, de politiek wil ‘lage kosten’, de beheerder wil ‘hoge kwaliteit’ en de inkoper wil ‘een rechtmatig aanbestedingsproces’. Deze belangen zijn niet hetzelfde en staan soms zelfs lijnrecht tegenover elkaar.

Value for Money

De meerwaarde van ICA is mijn kennis van de ‘spelregels’ binnen een overheidsinstelling als ook de maatschappelijke en technische belangen van Werken in Uitvoering. Ik vertaal deze kennis naar kwalitatieve waarde in het plan van aanpak. De focus ligt bij het beschrijven van de kennis en kunde van de Inschrijver in relatie tot de kwaliteitsaspecten. Het stellen van prikkelende vragen en plaatsen van kritische noten helpt ons om de juiste richting te bepalen en de belangen te behartigen.

Om te zorgen dat de specifieke meerwaarde van de inschrijver tot haar recht komt ben ik continue bezig met het verbeteren van de plannen. Dit doe ik door evaluatie en het zoeken naar relevante informatie. Mijn streven is om kwalitatief goede plannen tegen draagbare kosten te realiseren.