Selecteer een pagina
Bas Jansen Civieladvies

IVENTURE Civieladvies

ICA is een maatschappelijk betrokken adviesbureau en staat midden in de samenleving. ICA heeft de Marktvisie ondertekend als statement. Om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En het uitdragen van de (her)bezinning op gebied van marktsamenwerking, aanbesteden en contracteren. ICA draagt met haar projecten bij aan Duurzaam Circulair Bouwen, door expliciet invulling te geven aan klimaat adaptatie, energietransitie en circulaire economie. ICA heeft het concept BouwCo. ontwikkeld, voor het duurzaam aanbesteden van de best passende bouwprocespartner. Bij ICA krijgt u advies en een mening over maatschappelijk relevante thema’s. ICA is het bedrijf van en voor VrijeDoeners.

De motto’s van ICA zijn:

  • Samen Doen, wat echt nodig is
  • We houden het eenvoudig

Samenwerken

IVENTURE Civieladvies heeft vanuit de filosofie van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de eigen karakteristieke talenten de Marktvisie ondertekend. Hierin zijn vijf leidende hoofdprincipes opgenomen om te komen tot beweging, naar een gelijkwaardige onderlinge samenwerking en te werken aan oplossingen voor de problemen van nu, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Elk leidend principes heeft vijf thema’s: human factors, tenderen, EMVI, risico’s en prijsvorming. Om hier invulling aan te geven is het concept BouwCo. bedacht.

BouwCo. Duurzaam Aanbesteden en Samenwerken

IVENTURE Civieladvies heeft in samenwerking met de Universiteit Twente het concept BouwCo. ontwikkeld voor het onderhands en openbaar aanbesteden van Bouwteams. Hierbij wordt middels 2 selectiestappen, 1 gegadigde geselecteerd voor de concretiseringsfase, om ‘een plek aan tafel’ in de ontwerpfase.

Het doel van het concept is om tijd en ruimte te creëren voor het selecteren van de best passende bouwprocespartner en duurzaam circulair bouwen mogelijk te maken.

Duurzaam Circulair Bouwen

De wijze waarop de GWW omgaat met grondstoffen is een onhoudbaar systeem. De onvermijdelijke transitie van de lineaire economie (weggooi economie) naar een circulaire economie (behoud economie) is een kwestie van gedragsverandering die begint bij jezelf een ambitie op te leggen.

Bewust voor te denken over de belasting van mens en aarde bij totstandkoming en toepassing van materialen & producten. En dit af te wegen tegen datgene wat nu als normaal wordt aangenomen. ICA maakt bewuste keuzes vanuit de 9R principe en omarmt vijf van de 17 Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen (SDG’s).

TenderCoaching

Er is veel kritiek te beluisteren dat het domein van overheidsinkoop meer en meer wordt geleid door juristen en inkoper. Met de focus op rechtmatigheid, naleving van de beginselen en regels van het aanbestedingsrecht. Vooral gevoed vanuit angst om daarmee in strijd te handelen, wat voor een verlammende werking zorgt. Aanbesteden wordt gezien als een wettelijke verplichte fase met als doel het werk uit te kunnen voeren conform contract. Gevolg is dat de AD het liefst zo snel mogelijk van de aanbesteding verlost wil zijn, zonder daarbij risico te lopen op een rechtszaak.

Zelden wordt de aanbesteding omarmd als doelmatige tool om te komen tot een samenwerking met de best geschikte marktpartij voor de opdracht. Terwijl de Aanbestedingswet zoveel meer te bieden heeft. De filosofie van ICA is om het aanbestedingsproces te gebruiken als integraal business en people-managementtool. Het concept van BouwCo. is onder andere ontwikkeld om daar invulling aan te kunnen geven.

ProjectCoaching

De inrichting van stedelijke of landelijke openbare ruimte is een samenspel van vele publieke, private, maatschappelijke of persoonlijke belangen die samenkomen bij het te ontwikkelen of in te richten gebied. De meeste projecten worden ingericht vanuit een gestructureerd proces van Projectmatig Werken en Projectmanagementtools.

Wat veel (project)organisaties echter onvoldoende beseffen is dat alle processen geleid en gestuurd worden door mensen met heel veel verschillende karaktereigenschappen, die kunnen floreren of botsen. ICA werkt vanuit een gelijkwaardige samenwerking waarbij de mens centraal staat en op de eerste plaats komt. Daarbinnen wordt de filosofie van (minder) projectmanagement naar (meer) people-management toegepast.

“Van (minder) projectmanagement naar (meer) people management”
Bas Jansen

Bas Jansen

Progressieve Ingenieur en Eigenaar IVENTURE Civieladvies.

Mijn energie krijg ik uit het feit dat ik met mijn werk/vakgebied een maatschappelijke taak vervul voor de inwoners van de straat, het dorp of de stad waar het project zich afspeelt. Ik ben een sociaal mens die, vanuit het hart en mijn karakteristieke talenten, de gelijkwaardige samenwerking met mensen zoekt.

Volg mij op LinkedIn

De kernwoorden

Ethiek

Waarborgen van persoonlijke en professionele integriteit door te bouwen aan open en eerlijke vertrouwensrelaties

Missie

Het samen creëren van een duurzame leefomgeving voor alle generaties

U

Visie

Gelijkwaardige mensgerichte samenwerking met marktpartijen en direct belanghebbenden in de projectomgeving als het invulling geven aan maatschappelijke vraagstukken als klimaatadaptatie, duurzaam circulair bouwen en sociale betrokkenheid worden tastbaar als tijd, ruimte en vrijheid wordt gegeven in het aanbestedingsproces en de ontwerpfase van werken in de openbare ruimte

Ambitie

Het leveren van een significante bijdrage, aan een schone wereld en gezonde bedrijfstak, door ‘te doen’, opgedane kennis ‘te delen’ en het gedachtegoed ‘uit te dragen

Z

Specialisatie

Werken vanuit het hart, innerlijke drijfveren en mijn persoonlijke karakteristieke talenten

Lees hier meer over mijn nieuwe concept: Bouwco.nu

Bouwco.nu | Wij scheppen ruimte